Tiltu un būvniecības konstrukciju cehs

Antikorozās apstrādes iecirknis

› Krāsošanas kamera ar platību 144 m2 (24 х 6 m)

› Skrošstrūklas kamera ar platību 144 m2 (24 х 6 m)


Celtniecības konstrukciju metināšanas un motāžas iecirkņi

› 50 kvalificētu metinātāju, kas ir atestēti saskaņā ar ЕN 287-1, un operatori, kas ir atestēti pēc EN 1418 darbam ar SAW aprīkojumu

› MIG, MAG, TIG, MSAW aprīkojums

› Ražošanas jauda — 500 tonnas konstrukciju mēnesī 

› Automatizēti stāpeli siju montāžai un iztaisnošanai

 

Augstas precizitātes mehāniskā apstrāde

› 5-ass frēzēšanas centrs TOS Varnsdorf WRD 150

› Maksimālie apstrādes gabarīti 15000 x 4500 x 1800 mm

› Apstrādes precizitāte – līdz 20 µm