Transportēšanas tehnoloģisko sistēmu cehs

INŽENIERDIENESTS

30 speciālistu

› Projektu vadītāji

› Projektētāji

› Konstruktori

› Inženiertehnologi

› Kvalitātes inženieri

› Metināšanas inženieri

› NK inženieri

SAGATAVOJUMU RAŽOŠANA

› Plazmas griešana

› Liekšanas aprīkojums

› Giljotīngrieznes

› Virpas

› Vertikālās un horizontālās frēzmašīnas

› Valcēšanas aprīkojums

› Koordinātu un izvirpošanas darbgalds

METINĀŠANAS RAŽOŠANA

› 100 attestētu metinātāju

› MIG, MAG, TIG, SAW tehnoloģijas

ANTIKOROZIJAS APSTRĀDE UN KRĀSOŠANA

› Skrošstrūklas kamera

› Krāsošanas kameras

› Žāvēšanas kamera

› Bezgaisa krāsošanas tehnoloģija

MONTĀŽA UN TESTĒŠANA

› Mehāniskā montāža

› Elektrības un elektroautomātikas aprīkojuma montāža

› Hidraulikas un pneimatikas aprīkojuma montāža

› Izmēģinājumu stendi

› Aprīkojuma iepriekšēja iestatīšana