TTS ēkas renovācija

Projekts: Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti Rīgā, Dārzciema ielā 60

04.01.2016.

2016. gada 1. janvārī sākts projekta pēcieviešanas periods (piektais gads). Tiek veikti monitoringa pasākumi.

30.10.2015.

Projekta trešā gada rezultāti: 2014. gada SIA “TTS (Transportation Technology Systems)” sasniedza labus rezultātus ēkas energoefektivitātes jomā. Kopējais aprēķinātais CO2 samazinājums ir 259.013 tonnas, līdz ar to projekta  līgumā noteiktais CO2 emisijas samazinājums (136.49 tonnas) ir sasniegts.

05.01.2015.

2014. gada 1. janvārī sākts projekta pēcieviešanas periods (ceturtais gads). Tiek veikti monitoringa pasākumi.

16.04.2014.

Projekta otrā gada rezultāti: 2013. gada SIA “TTS (Transportation Technology Systems)” sasniedza ļoti labus rezultātus ēkas energoefektivitātes jomā. Kopējais aprēķinātais CO2 samazinājums ir 337.757 tonnas, līdz ar to projekta  līgumā noteiktais CO2 emisijas samazinājums (136.49 tonnas) ir sasniegts.

02.01.2014.

2014. gada 1. janvārī sākts projekta pēcieviešanas periods (trešais gads). Tiek veikti monitoringa pasākumi.

05.04.2013.

Projekta pirmā gada rezultāti: Kopējais aprēķinātais CO2 emisijas samazinājums 2012.gadā ir 168.13 tonnas, līdz ar to projekta  līgumā noteiktais CO2 emisijas samazinājums (136.49 tonnas) ir sasniegts.

02.01.2013.

2013. gada 1. janvārī sākts projekta pēcieviešanas periods (otrais gads). Tiek veikti monitoringa pasākumi.

02.01.2012.

2012. gada 1. janvārī sākts projekta pēcieviešanas periods (pirmais gads). Tiek veikti monitoringa pasākumi.

16.11.2011.

2011.gada 10.novembrī bija pabeigti būvniecības darbi projektā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti Rīgā, Dārzciema iela 60". Ražošanas ēka tika nodota ekspluatācijā.

Sakarā ar projekta noslēgumu, SIA kompānija „TTS-AVIO” plāno organizēt semināru, kurā kompānija dalīsies ar savu pieredzi dotajā projektā.

16.09.2011.

SIA "Kompānija „TTS-AVIO”" ir noslēgusi 2011. gadā 21. martā līgumu Nr. KPFI-6/17 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ražošanas ēkas un ražošanas tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti Rīgā, Dārzciema ielā 60" īstenošanu.

2011.gada 27.maija IUB mājas lapā tika publicēts uzaicinājums iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu konkursam „SIA Kompānijas „TTS-AVIO” ražošanas ēkas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Ieinteresētie piegādātāji varēja apmeklēt objektu 2011.gada 2. jūnijā plkst. 9:00.

2011.gada 9.jūnijā plkst. 14:00 noslēdzās pretendentu piedāvājumu pieņemšanas termiņš. Lai nodrošinātu atklātā konkursa iepirkuma –„SIA Kompānijas „TTS-AVIO” ražošanas ēkas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās” ietvaros, pretendentu iesniegto piedāvājumu objektīvu vērtēšanas procesu, tika izveidota neatkarīga, anonīma iepirkumu komisija, kuras sastāvā ir 3 cilvēki. Komisija pieņēma lēmumu, noteikt personu grupu „Enfort” un SIA "REATON, LTD" par iepirkuma konkursa uzvarētāju.

2011.gada 27. jūnijā SIA kompānija „TTS-AVIO” noslēdza Būvniecības līgumu Nr.PG-TTSA2011/01-lī ar personu grupu SIA „Enfort” un SIA "REATON, LTD". Sākas būvniecības darbi.

Uz 2011.gadu 14.septembri ēkas renovācijas darbi ir noslēdzošajā posmā.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.