Celtņa tilta un tam nepieciešamo sliežu ceļu piegāde un uztādīšana

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” piedalās projektā "Augstas pievienotās vērtības investīcijas. Celtņa tilta un tam nepieciešamo sliežu ceļu piegāde un uzstādīšana", ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais Attīstības fonds.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014.gada 8.augustā noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-APV-14-0154 par "Augstas pievienotās vērtības investīcijas. Celtņa tilta un tam nepieciešamo sliežu ceļu piegāde un uzstādīšana" īstenošanu.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014.gada 28.augustā noslēdza līgumu Nr.420524 ar SIA “KONECRANES Latvija” par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/139 īstenošanu.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014. gada 25. novembrī iesniedza maksājuma pieprasījumu par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/139  2014. gada 3. ceturksnī veiktām aktivitātēm.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2015. gada 22. aprīlī iesniedza maksājuma  pieprasījumu par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/139 2014. gada 4. ceturksnī un 2015. gada 1.ceturksnī veiktām aktivitātēm.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2015. gada 10. aprīlī saņēma maksājumu Starpposma maksājuma pieprasījumam par projektā Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/139 īstenotām aktivitātēm 2014. gada 3. ceturksnī.