Jūras termināļi

Šobrīd TTS veiksmīgi turpina izvērst darbību kravu pārkraušanas iekārtu ražošanas sfērā gan Latvijā, gan  citās ES valstīs un NVS valstīs. Iekārtu ražošana termināļiem ir salīdzinoši jauns TTS darbības virziens, tomēr jau šobrīd uzņēmuma pasūtījumu portfelī ir vairāki ievērojami projekti, piemēram, ogļu terminālis Baltic Coal Terminal, minerālmēslu pārkraušanas terminālis Alpha Osta, Klaipēdas ostas pasažieru un kravas terminālis un citi.

Viens no pēdējā laika vērienīgākajiem projektiem ir minerālmēslu īzlaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa Riga Fertilizer Terminal būvniecība. Tāpat jāpiemin darbs, kas tiek veikts saistībā ar Riga Bulk Terminal termināļa kravu transportēšanas tehnoloģisko sistēmu iekārtu izgatavošanu, kas nodrošina drošu un vienlaikus efektīvu termināļa darbību.