Tehnologu un konstruktoru nodaļa

Liels inženieru un konstruktoru kolektīvs nodrošina pastāvīgu speciālista klātbūtni katra projekta realizācijā, tādējādi ļaujot kontrolēt darbu izpildes kvalitāti visos projekta etapos, kā arī, ja nepieciešams, savlaicīgi veikt korekcijas. Katrs mūsu izvēlētaios risinājums tiek saskaņots ar pasūtītāju kā ražošanas stadijā, tā arī piegādes, montāžas un apkalpošanas stadijās.

TTS ražotā aprīkojuma ceļš no rasējuma dēļa līdz tā izgatavošanai un ekspluatācijai ne vienmēr ir vienkāršs, bet mūsu inženieru augstā profesionalitāte un ilggadējā pieredze palīdz sekmīgi risināt šo uzdevumu. Paļaujoties uz TTS garantijām, pasūtītājs var būt pilnīgi pārliecināts par ekspluatācijā nodotā objekta nevainojamību.