Precīzs lielgabarītu detaļu mehāniskās apstrādes komplekss mašīnapstrādes ražošanā

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014.gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Nr. L-APV-14-0080 par "Augstas pievienotās vērtības investīcijas. Precīzs lielgabarītu detaļu mehāniskās apstrādes komplekss mašīnapstrādes ražošanā" īstenošanu.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014.gada 30.martā noslēdza līgumu  „Precīzs lielgabarītu detaļu mehāniskās apstrādes komplekss mašīnapstrādes ražošanā” ar Nordcity Center  OÜ.

SIA „TTS (Transportation Techology Systems)” 2014.gada 29.maijā saņēma avansu Līgumam Nr. L-APV-14-0080 no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras EUR 259 875.00 apmērā.